Hakkında

7. TLÇK
Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK), Sosyal Bilimler alanında disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek, nitelikli ve özgün akademik üretime katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ulusal bir kongredir.

TLÇK, genç akademisyenlere çok yönlü iletişim ve tecrübe aktarımı imkanı sunarak lisansüstü çalışmaların niteliğini artırmayı amaçlamaktadır. Türkiye’de yaşanan özgün akademik üretim sorununu aşmak için disiplinler arası yaklaşımları teşvik ederek ortak dil ve yöntem geliştirilmesine imkan sağlayan TLÇK, nitelikli akademik çalışmaların artmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.

Her yıl Türkiye’deki bir üniversite ve şehre konuk olan TLÇK, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde lisansüstü düzeyde çalışmalar yapan veya bu çalışmalarını son iki yılda tamamlamış olan araştırmacılara, çalışmalarını tecrübeli akademisyenler ve akademisyen adayları önünde sunarak fikir alışverişinde bulunma ve zenginleştirme ayrıcalığı sunmaktadır. Kongrede kör hakemlik sistemi uygulanmakta ve gönderilen özet ile tam metinler alanında uzman hakemler tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilmektedir. Kongrede yer alan sunumların bilim dünyasına kazandırılması için kongre sonunda seçilmiş bildiriler İLEM tarafından yayınlanmaktadır.

İlk defa 2007 yılında Genç Akademisyenler Buluşması ismi ile yola çıkan ve Disiplinler Arasılık/Disiplinler Ötesilik temasıyla beş yıl boyunca faaliyet gösteren çalışma, 2012 yılından itibaren Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi olarak adlandırılmıştır. Yılda bir kez düzenlenen TLÇK, sosyal bilimler alanında kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) öncülüğünde, TÜBİTAK gibi çeşitli kurum/kuruluşların ve yerel yönetimlerin destek ve ortak çabası ile düzenlenmektedir.

2012 yılında Konya’da, 2013 yılında Bursa’da, üçüncüsü 2014 yılında Sakarya’da, dördüncüsü 2015 yılında Kütahya’da, beşincisi 2016 yılında Isparta’da, altıncısı  2017 yılında Muş’ta  gerçekleştirilen Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nin (TLÇK) yedincisi 9-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Burdur’da gerçekleştirilecektir. Kongre, İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenmektedir.