Çağrı

6. TÜRKİYE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KONGRESİ KATILIM ÇAĞRISI

10-13 Mayıs 2017, Muş

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK) 10-13 Mayıs 2017 tarihlerinde Muş’ta gerçekleştirilecektir. TÜBİTAK tarafından desteklenen kongre İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenmektedir.

İlki 2012 yılında Konya’da, ikincisi 2013 yılında Bursa’da, üçüncüsü 2014 yılında Sakarya’da, dördüncüsü 2015 yılında Kütahya’da, beşincisi 2016 yılında Isparta’da gerçekleştirilen TLÇK, lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacıların, ortak dil ve yöntem geliştirmelerine imkân ve zemin sağlamak, Türkiye’de yaşanan özgün akademik üretim sorununu aşmaya yönelik kuşatıcı yaklaşımları teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir. Bu çerçevede, genç akademisyenlere çok yönlü bir iletişim ve tecrübe aktarımı imkânı yaratılarak çalışmalarının zenginleştirilmesi ve akademik dolaşıma sokulması amaçlanmaktadır. Ayrıca Türkiye’deki lisansüstü çalışmaların niteliğinin artırılması yönünde ortaya konan çabalara katkı sunmak kongrenin temel hedefleri arasındadır.

Bu yıl Muş’ta gerçekleştirilecek 6. TLÇK’da Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Hukuk, İktisat, İlahiyat, İletişim, İşletme, Mimarlık & Şehircilik, Sanat, Siyaset Bilimi, Sosyal Politikalar, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler, alanlarında oluşturulan alt konu başlıklarında bildiriler kabul edilecektir. Bu disiplinler kapsamında belirlenen oturum başlıkları, diğer detaylarla birlikte kongre internet sitesinde ilan edilmiştir.

Kongreye lisansüstü çalışmalarına devam eden veya yüksek lisansını, doktorasını son iki yıl içerisinde tamamlamış olan araştırmacılar katılabilirler. Gönderilen özetler ve bildiriler en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilmektedir. Katılımcıların konaklamaları organizasyon kapsamında karşılanacaktır. Kongre sonrasında seçilmiş bildiriler TLÇK Bildiriler kitabından yayımlanacaktır (Önceki bildiriler kitaplarına buradan ulaşabilirsiniz). Kongrede, bilimsel disiplini gözeterek nitelikli çalışmalar ortaya koymayı arzulayan tüm lisansüstü öğrencilerinin değerli çalışmalarıyla yer almasını beklemekteyiz.

Kongre hakkında detaylı bilgi ve başvuru için www.tlck.org.tr sitesini ziyaret edebilir, sorularınız ve bilgi almak için bilgi@tlck.org.tr adresine başvurabilirsiniz.

 

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi

30 Kasım 2016

Kabul Edilen Özetlerin İlanı

31 Aralık 2016

Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi

28 Şubat 2017

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

30 Mart 2017

Kongre Programının İlanı

15 Nisan 2017

Kongrenin Düzenlenme Tarihi

10-13 Mayıs 2017

Seçilmiş Tebliğlerin Yayımlanması

31 Ağustos 2017

 

Bilgi ve  İletişim

Web: www.tlck.org.tr

Facebook: fb.com/www.tlck.org.tr

Twitter: @tlckbilgi

E-posta: bilgi@tlck.org.tr 

Telefon : 0 (216) 310 4318 – 0 (539) 424 77 35