II. TLÇK – I. KİTAP (Sosyoloji)

II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nde yapılan sunum metinlerinden oluşan bu kitap, Sosyoloji tebliğlerini bir araya getirmiştir. Günlük yaşamın çözümlenmesi amacıyla hazırlanan bu kitap, insan hayatının temellerinin ne olduğu gösterme amacı taşımaktadır. Bu amaç kapsamında oluşturulan kitap, insanın yaşamdaki tavrının ve bu tavırlarını etkileyen faktörlerin açığa çıkartılmasını sağlayacağını ummaktayız.

 

Ahmet Ayhan Koyuncu
Özne ve Hakikat Bağlamında Modern ve Postmodern Epistemolojinin Eleştirisi Vasat’ı Yakalama Üzerine Bir Deneme

Haydar Barış Aybakır
Emine Dalıcı
Tuğba Güner, Gülsüm Korkut