II. TLÇK – II. KİTAP (Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerini bir araya getirildiği kitapta, siyasetin daha geniş bir perspektiften ele alınmasını amaçlamaktadır. Özellikle küreselleşmeyle birlikte ulusların birbirleriyle sürekli etkileşim içerisinde olması, onların izleyeceği siyaseti daha kapsamlı bir şekilde belirlemelerine neden olmaktadır. Bu kapsamda II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler oturumlarındaki tebliğ metinleri bu kitap içerisinde toplanmıştır.

Ahmet Vedat Koçal
Türkiye’de Siyasal Değişme Bağlamında Küreselleşme Sürecinde Muhafazakarlığın Dönüşümü

Ali Fidan
Burjuvanın Dönüşümü – Arayışlar, Elitler ve Türkiye Ekonomisi

Ercan Umul
Dünyada Değişen Muhafazakârlık Anlayışı Bağlamında Türk Siyasal Hayatında ‘Muhafazakar Demokrasi’ Söylemi

Abdülsamet Çelikçi, Adem Levent
İslamcılık ve Kalkınma – Türkiye’de 1990-2000 Yılları Arasında İslamcı Söylemde Kalkınma Vurgusu

M. Tahir Kılavuz
Merkezde ve Sömürgelerde Kilise-Devlet İlişkisi Britanya Hindistanı ve Fransa Afrikası’nda Sömürge Devleti ve Misyonerler

Ahmet Ateş
Mübarek Sonrası Mısır’da Dış Politika Algısı

Altun Altun
Değişen Orta Doğu’nun Yeni Güvenlik Algılamasında Silahlanma ve Savunma Harcamaları

Gökhan Kavak
Birinci Körfez Savaşı Sonrası Irak’tan Türkiye’ye Göç ve Sonuçları

Burçin Özkanat
Avrupa Birliği’nin Azınlık Haklarına Yaklaşımı – Romanya’daki Türk-Müslümanlar Örneği

Cansu Akbaş Demire
Türkiye’ye Göç Eden Suriyelilere İlişkin Haberler ve Kamuoyuna Olası Etkileri

Çağdaş Zarplı
Kuvvetler Ayrılığı Kavramının Analizi – Parlamenter Sistem, Başkanlık Sistemi Uygulamaları ve Türkiye’de Başkanlık Sistemi Tartışması

Murat Arpacı
Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Siyaset, Beden ve Terbiye (1923–1946)

Tebessüm Yılmaz
Referandum’un Mizahı, Mizahın Referandumu

Ufuk Poyraz
Sosyal Refah Devletinin Dönüşümü ve Sosyal Yardımlar

Zeliha Dişçi
Jacques Ranciere’de ‘Parça Olmayan Parça’ Kavramı ve Sınıf’ Olmayan Failler