II. TLÇK – III. KİTAP (Tarih, Felsefe, Edebiyat)

Felsefenin salt bir entelektüel bir faaliyet olmadığı, insanların tarihinin, düşüncelerinin, duygularının, inançlarının vb. düşüncelerinde belirleyici olduğunu düşünerek II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nde Felsefe, Tarih ve Edebiyat oturumlarının seçilen tebliğleri bu kitap kapsamında bir araya getirilmiştir. Böylelikle üzerine tartışılan felsefi konu ya da sorun, soyut bir düşünce olarak ele alınmayıp, tarih ve edebiyat kapsamında ele alınacaktır.

 

Kamuran Gökdağ
İslam Siyaset Düşüncesinde Siyasal Otoritenin Teorik ile Pratik Uyuşmazlığı Sorunu: Uzlaştırma Teorisi ve İbn Haldûn

Şeyma Kömürcüoğlu
İbn Sînâ Felsefesinde Ahlak Sorunu: Bir Literatür Değerlendirmesi

Ali Sertan Beşer
Leo Strauss’un İslam Felsefesi Yorumu ve Etkileri

Metin Aydın
Jeremy Bentham’ın Ahlak Anlayışı ve Felicific Calculus

Zekeriya Menak
Küçükömer ve Düzen’in Yabancılaşması

Ahmet İğdi
Hz. Ömer Döneminde Yapılan Bazı İdari Faaliyetlerin İslam Tarih Yazıcılığına Etkisi

Gülsün Acar
Avrupa Merkezciliğini Aşma Noktasında; Avrupa Merkezciliğinin Eski Çağ Tarihi Üzerinden İnşasına Bir Bakış

Mahmut Çalışkan
Çağdaş Türk Düşüncesi Bağlamında Filozof Rıza Tevfik’in Bazı Etik/Politik Değerlere Yaklaşımı

Betül Caba
Namık Kemal Fikriyatında Fıkıh ve Şeriat

Mehmet Erdem Temür
Sezai Karakoç’un Hikâyelerinde Diriliş Felsefesi

Turgay Yerlikaya
Teknolojik Modernlik Eleştirisi: Nurettin Topçu ve Batı Düşünürlerinin Mukayeseli Bir İncelemesi

Ersoy Akbaş
Üsküdarlı Fodlacızâde Ahmed Rasim ve Manzum Nesâyih-i Şer‘iyye ve Mev‘ize Adlı Eserinin Şekil ve Muhteva Özellikleri

Evşen Çerkeşli
Tezer Özlü’nün Romanlarını Kadın, Beden ve Kimlik Bağlamında Okumak

Fatih Kıran
Klasik Türk Şiirine Ait Bir Mecmua-i Eş‘âr’da Mesîhî’nin Divanında Bulunmayan Bazı Şiirleri Üzerine İnceleme

Gürkan Yavaş
Eleştiri ile İdeal Arasında: Halide Edip’in Sinekli Bakkal Romanında ‘Din Adamı’ Kavramı Etrafında Bir Tartışma

Hazal Bozyer
Orhan Pamuk’un “İstanbul” Adlı Eserinden Atıf Yılmaz’ın “Ah Güzel İstanbul” Filmine Disiplinlerarası Bir Yolculuk: Bir Şehrin Melankolik Dünyasının Metinlere Yansıması

İsmail Alper Kumsar
S. Beckett ve Şehrazat’ın Evliliğinden Doğan Romancı ve Bir Şiir-Roman: Gölgesizler

Selman Benlioğlu
Abbâsî Sarayında Musikinin Himayesi

Serhat Demirel
Ziya Osman Saba’nın Şiirinde Ev

Fatemeh Zangeneh
Mevlana Şiirlerinde Aşk, Ney ve Gül İncelemesiyle Sembolizm

Shota Bekadze
16. Yüzyılda Ahıska Sancağı Altunkale Nahiyesinde Sosyal ve Ekonomik Hayat