II. TLÇK – IV. KİTAP (İlahiyat, Eğitim, İletişim)

Felsefenin salt bir entelektüel bir faaliyet olmadığı, insanların tarihinin, düşüncelerinin, duygularının, inançlarının vb. düşüncelerinde belirleyici olduğunu düşünerek II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nde Felsefe, Tarih ve Edebiyat oturumlarının seçilen tebliğleri bu kitap kapsamında bir araya getirilmiştir. Böylelikle üzerine tartışılan felsefi konu ya da sorun, soyut bir düşünce olarak ele alınmayıp, tarih ve edebiyat kapsamında ele alınacaktır.

 

Ramazan Turgut
Donatist Kilise Ayrılığı Nasıl Başladı

Esra Çifçi
Çin’de İlk İslami Entelektüel Çaba ve Konfüçyanist Müslümanlar (Hui-Ru)

Hatice Çiçek
Papanın Yanılmazlığı Meselesi Katolik Dünyada Nasıl Algılanmaktadır

Hatice Gültekin Arslan
Mistik Bir Hareket Olarak Hasidizm’in Doğuşu Üzerine

Bilal Toprak
Montanizm’in Ortaya Çıkışı

Maksude Kurt Fidan
Ana Tanrıçalardan Bakire Meryem’e Kadının Mitolojik Öyküsü

Hakan Hemşinli
Öznellik ve Nesnellik Bağlamında Dinî Tecrübe

Elif Dede
Mezheplerin İhtilaflarını ve Tearuz Eden Ahkam Hadislerini Uzlaştırma Yönünde İmam Şa’râni’nin ‘Mizan’ Prensibi

Kübra Güngör
Harald Motzki’nin Müşterek Ravi Teorisine Katkıları ve Teoriye Yöneltilen Eleştiriler

Davut Eşit
Gazzâlî’nin Ebû Hanîfe Eleştirisi

Fatma Betül Altıntaş
Hanefilerin İhticâca Elverişsiz Rivayetlere Yaklaşımları (el-Hidâye Örneği)

Mutlu Gül
Erken Dönem Usul Eserleri Çerçevesinde Hanefi Fukahasının Sahabe Algısı

Azar Abbasov
Fıkıh Usulünde Irak ve Orta Asya Hanefileri Arasındaki Farklılık Noktaları -Alâeddin es-Semerkandî Örneği

Kamer Coşgun
İslam Muhakeme Hukukunda Tutuklama

Ömer Dinç
Şehristânî’nin Kur’an’ın Toplanması Sürecine İlişkin Yorumları “Ehl-i Beyt Merkezli Bir Okuma”

Fatih Tok
Peygamberimizin Kur’an’dan İktibasları

İrade Hümbetova
Dinî tutum ve Davranışların Oluşumunda Mükâfat ve Cezanın Etkisi

Gökhan Şener
Bakışın İktidarsızlığı Lacancı Bir Film Çözümlemesi

Alparslan Nas
Vatandaşı Görmek, Vatandaş Görünmek Medyada Bir Görsel Vatandaşlık Çözümlemesi

Bahar Tugen, Çiğdem Erdal, Ali Özcan
Çağın Hastalığı Mı, Yoksa Şifası Mı? Enformasyonun Bilgiye Dönüşümü ve Enformasyon Diyet

Ahmet Toklucuoğlu
27 Mayıs Otoritesi ve Medya Temsili

Ayşe Hümeyra Ataman
İstanbul’da 93 Muhacirleri ve Basiretçi Ali Efendi’nin Şehir Mektupları