II. TLÇK – V. KİTAP (Mimarlık, Şehircilik, İktisat, Hukuk)

Bir şehrin varlığını, mimari görüşümüz ve yapılarımız, iktisadi olarak imkanlarımız ve hukukumuzun ne olduğu imkanında şekillenir. Böyle düşündüğümüzde şehir, içinde yaşayan insanların durumlarına göre inşa edilmelidir. Bu amaçla II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nde Mimarlık, Şehircilik, İktisat ve Hukuk oturumlarının seçilen tebliğleri bu kitapta bir araya getirilmiştir.

Kenan Sevinç
Kentsel Mekânın İnsan Üzerine Etkileri Kapsamında Osmanlı Kenti

Faruk Karaarslan, Ömür Nihal Karaarslan
Modern Kent Mekânlarında Mahallenin Konumu Modern Kent Mekânı Olarak Güvenlikli Siteler ile Mahallenin İşlevsel Kıyası

Serhat Anıktar
19. Yüzyıl Batılılaşma Hareketlerinin Osmanlı Mimari Biçimlenişine Etkisi Vallaury Yapıları Örneği

Ali Naci Özyalvaç
El-Kâşî’nin “Miftâh El-Hisâb” Adlı Eseri ve 16. Yüzyıl Osmanlı Yapılarında Kemer Biçimlenişleri Üzerine Bir İnceleme

Muhsin Önal
Bursa’da Amerikan Misyonu Amerikan Board Kayıtlarına Göre Protestan Misyonerlerin Bursa ve Çevresindeki Faaliyetleri (1833-1883)

Pınar Gürhan
Bursa Hanlar Bölgesinde Yer Alan Hanlar Üzerine Bir İnceleme

Nazlı Karaoğlu
Karacabey ve Mustafakemalpaşa İlçelerindeki Göç Hareketlerinin İki Durumlu Tercih Modelleriyle Analizi

Seçil Özay
Kentleşme ve Şehir Haberciliği (Bursa Örneğinde)

Serap Faiz
Cumhuriyet Modernizmi Bağlamında, 1960-1979 Dönemi Apartman Tipi Konutlardaki Mekânsal Değişimler Trabzon Örneği

Hicran Hamza Çelikyay
Teknoloji Girdabından Akıllı Şehre Dönüşüm İstanbul Örneği

Çiğdem Bilgen
Erken Cumhuriyet Döneminde Tokat Müzesi’ne Ait Bir Kent Tarihi Erken Cumhuriyet Döneminde Tokat Müzesi’ne Ait Bir Kent Tarihi

Hasan Bakır, Görkem Bahtiyar
Ekolojik Modernleşmeye Karşı Risk Toplumu

Funda Buz
Vergi Uyuşmazlıklarında Bir Çözüm Yolu Uzlaşma Müessesesi ve Türkiye’deki Etkinliği

Mehmet Akif Berber
Osmanlı Devleti’nde Riba Kavramı

Salih Kış
Osmanlı Devleti’nde Mali Denetim Divan-ı Muhasebatın Tesis Süreci

Ahmet Baş
Kalkınma Ajanslarının Performans Durumlarının İncelenmesi

Fatma Betül Battal
Gündelik Hayatta Narsisizmin Toplumsal Görünümleri

Funda Buz, Melike Rana Dayıoğlu
Eğitimin Üç Boyutlu Değerlendirilmesi Vergiler, Kamu Harcamaları, Yolsuzluk

Osman Hatun
Ebeveyni Boşanmış Ergenlerin Aile İşlevlerinin İncelenmesi