II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Kurulları

Düzenleme Kurulu*

 • Lütfi Sunar, Yrd. Doç. Dr, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü (Düzenleme Kurulu Başkanı)
 • Nihat Erdoğmuş, Prof. Dr., İstanubl Şehir Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi,Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
 • Feridun Yılmaz, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
 • Taha Eğri, Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü
 • Furkan Yıldız, Arş. Gör., Kırklareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü (Kongre Sekreteri)

Bilim Kurulu*

 • Abdülhamit Birışık Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı
 • A. Saim Kılavuz, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı
 • Ahmet Ulvi Türkbağ, Prof. Dr., Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 • Ali Büyükaslan, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
 • Ali Kaya, Doç. Dr., Uludağ Üniverstesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Anabilim Dalı
 • Ali Yaşar Sarıbay, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü
 • Bedri Mermutlu, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
 • Berat Açıl, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
 • Berdal Aral, Prof. Dr., Fatih Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Bilal Kemikli, Prof. Dr., Uludağ Üniverstesi, İlahiyat Fakültesi, Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
 • Bünyamin Bezci, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Edip Asaf Bekaroğlu, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Ercan Dülgeroğlu, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
 • Erol Göka, Prof. Dr., Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Anabilim Dalı
 • Fahrettin Altun, Doç. Dr. İstanbul Şehir Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü
 • Feridun Yılmaz, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
 • Halil İbrahim Düzenli, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
 • Halit Çalış, Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Anabilim Dalı
 • Hediyetullah Aydeniz, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Bölümü
 • Hüsamettin Arslan, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
 • İbrahim Canbolat, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • İsmail Latif Hacınebioğlu, Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
 • Kasım Küçükalp, Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
 • Lütfi Sunar, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
 • M. Cüneyd Kaya, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
 • Murat Çemrek, Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Murat Şentürk, Yrd. Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
 • Mustafa Öçal, Yrd. Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Anabilim Dalı
 • Mustafa Asım Yediyıldız, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı
 • Mustafa Kara, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı
 • Mesut Ayar, Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
 • Metin Aksoy, Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Süleyman Elik, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Tamer Çetin, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
 • Tayyar Arı, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Teyfur Erdoğdu, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
 • Yalçın Armağan, Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Yasemin, Kaya, Arş. Gör. Dr., Uludağ Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

* Soyadına göre alfabetik sırada