III. TLÇK – I. Kitap (Sosyoloji, İlahiyat, Eğitim)

III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nde sunulan tebliğlerden oluşan bu kitap, Sosyoloji, İlahiyat ve Eğitim bölümlerini bir araya getirmektedir. Disiplinler ötesi anlayışıyla hazırlanan ve böylece insana yönelik incelemeleri tek bir disiplin içine mahkum etmeyen bu kitap, sorunlarımıza daha geniş bir perspektiften bakmamızı sağlıyor.

Hamit Yüksel
Çerkes Din Adamı ve Bir Yazar Olarak Kip Selahaddin Efendi

Nimet Balkanlı Keskin
Cumhuriyet Döneminde Milliyetçi Düşüncede Dinî Dönüşümler Ziya Gökalp ve Erol Güngör Ekseninde Bir
Değerlendirme

Büşra Küçükkayış
Âlimden Akademisyene Bir Dönüşümün Portresi Mehmed Şerafeddin Yaltkaya

Sait Gülsoy
Gündelik Yaşamda Yahudi Kimliği İnşası Kuzguncuk’ta Niteliksel Bir Çalışma

Betül Ok
Sosyolojik Bir İmgelem Olarak Ağıt

Fatma Nalbant
Türkiye’de Vatandaşlık Anlayışının Gelişimi

Hacer Akülkü
İntihar Eyleminin Türkiye’deki 65 Yaş Üzerindeki Durumu ve Nedenleri Üzerine Sosyolojik Analiz

Doğan Subaşıoğlu
Andre Gunder Frank Tarih ve Sistemin “Tek”liği Üzerine Bir Çalışma

Abdulkadir Macit
19. Asırda Hokand Hanlığı ile Osmanlı Devleti Arasındaki Münasebetler

Esra Çifci
Teori ve Pratik Arasında Theravada Budizmi’nde Şiddet ve Terör MyanmarBurma ve Sri Lanka Örneği

Ferda Demir Aycan
20. Yüzyıl Müslüman Dünyada Hz. Muhammed Algısı Muhammed Hüseyin Heykel Örneği

Hilal Çifci
Mircea Eliade ve İslamiyet’e Yaklaşımı

Nuerdun Ainiding
Karahanlı Döneminde Uygur Türklerinde İslam Dini Eğitimi ve Din Adamları

Ayşegül Mete
Hindistanlı Bir Sufi Tâceddîn B. Zekeriyyâ, Yolu ve Görüşleri

Ömer Dinç
Hicri İlk Üç Asır Bağlamında Nesh Meselesinin Tarihî Süreci Üzerine Bir Tahlil Denemesi

Elif Çal
Meşrutiyet Devri Kuvve-i Teşrî‘iyye Tartışmaları

Ayşe Uzun
Tefsirde Siyer Malzemesinin Kullanılması Muhammed Âbid Câbirî Örneği

Ergün Taştekinoğlu, Ganime Aydın
4. Sınıf Matematik Sınav Sorularının TİMSS 2011 Bilişsel Alanları ve Öğretim Programlarıyla Karşılaştırılması

Feride Ersoy, Cihangir Doğan
7. Sınıf Öğrencileri İçin Dürüstlük Ölçeği Geliştirme Çalışması

Hilal Hanzade Kılıçtepe
Okul Büyüklüğünün Meslek Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Sorunları Üzerine Etkisi

Ömer Kemiksiz
Halk Kültürü Dersinin Değer Öğretimindeki Yeri