III. TLÇK – II. Kitap (Felsefe, Tarih)

Tarihi ve Felsefeyi, ayrıştırılamaz iki disiplin olarak gösteren bu kitap, insanın sorunlarının soyut bir düşünmeden ibaret olmadığı, aynı zamanda içinde bulunduğu toplumsal koşullar tarafından insanın düşünmesinin şekillendiğini göstermek amacıyla III. Türkiye Lisansüstü çalışmalar Kongresi’nde yapılan tebliğlerden oluşmuştur.

Abdulkadir Tanış
Tanrı’nın Varlığı Lehine Bahse Girmek

Sıracettin Aslan
Nakib al-Attas’ın İslam Bilim Tartışmalarına Katkısı

Mehmet Ulukütük
M. Â. el-Câbirî’ye Göre Arap-İslam Kültüründeki Epistemolojik Sistemlerin Yapısal Krizinden Çıkışın İmkânı Meşrikî Felsefe Karşısında Mağribî Felsefe

Melek Yıldız Güneş
Tedbîrü’l-Menzil Literatüründe Çocukların Eğitimi

Nesrin Bağcı
MacIntyre’ın Felsefesinde Ahlakın Kaynağı Problemi (After Virtue Kapsamında)

Nilüfer Ünaldı
Descartes’ın Etik Anlayışı

Zeynep Taşan
İbn Miskeveyh ve Nasîruddin Tûsî’nin Siyaset Felsefelerinde Adalet-Sevgi İlişkisi

Şule Keskin Çiçekbilek
Rousseau Felsefesinde İnsanı Kurtarma Girişimi

Elmurat Kockhor uulu
Ahlaki Açıdan Ötanazi

Mirpenç Akşit
Varoluşsal Bir Problem Olarak Soren Kierkegaard’ın Felsefesinde Ölümün Anlamı

Mustafa Çakıroğlu
Higgs Parçacığı Neden Bir Arkhedir?

Zeliha Dişci
Foucault İle Freud Arasında Bir Müdahale Toplumsal Düzenlemeleri Açıklamada Judith Butler’ın Melankoli Analizleri Üzerine

Tekin Atmaca
Lakatos’un Bilim Felsefesinde Rasyonellik

İbrahim Günaydın
Metafordan Gerçekliğe Wittgenstein’da Dil-Anlam Bağlamında “İnşaat Ustası” Metaforu

İlhami Çıtır
Felsefede Yeniden İnşa John Dewey’in Geleneksel Felsefeye Eleştirel Yaklaşımı

İlkin Salimov
19. Yüzyılın Başlarında Rus Batıcılığının Erken Bir Örneği Pyotr Çaadaev

Abdullah Öztop
Gün Yüzüne Çıkmayı Bekleyen Kıstas İlimler Tasnifi için Mebâdi-i Aşera

Hazal Duran
Bir Ermeni Aydının Gözünden II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Meclisi

Zeynep Güngördü
Osmanlı Devleti’nde Bir Saray Eğitim Müessesesi Olarak Huzur-ı Hümâyûn Dersleri