III. TLÇK – III. Kitap (İletişim, Siyaset, Uluslararası İlişkiler, İktisat)

Kitle iletişim araçlarının varlığıyla birlikte gelişme gösteren küreselleşme, tüm dünyayı etkilemiştir. Bu amaçla III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nde yapılan İletişim, Siyaset, Uluslararası İlişkiler ve İktisat oturumlarındaki tebliğlerden oluşmuştur. Böylece küresel bir siyaset, iktisat ve uluslararası ilişkiler kapsamında medyayı anlamak daha sahih bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yavuz Selim Alkan
Türkiye’nin Laiklik Deneyimini Tanımlamak “Kontrol-Temelli” mi “Manipülatif” mi?

Ahmet Kılınç
Laiklik İlkesinin Osmanlı Devleti’ndeki Görünümü

Ahmet Vedat Koçal
Tarihsel Seyri İçinde Türkiye Muhafazakârlığının Güncel Tartışmaları Sivil Toplum-Devlet İkileminde İslamcılığın Yol Ayrımına Dair İdrisyen Bir Analiz

Emine Balcı
Mahmut Esat Bozkurt ve Erken Cumhuriyet Dönemi Hukuk Değişimi

Murat Arpacı
1930’lar Türkiyesi’nde Devlet, Emek ve Toplumsal Uzlaşmanın Tanzimi 3008 Sayılı İş Kanunu (1936)

Erdal Kurğan
İbn Haldûn’da İnsan Doğası ve Akademik Yanılsama Fıtrat

S. Gizem Alpakgir Cevheri
Mültecilik Kavramının ve Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmede Yer Alan Hakların Koşullu Misafirperverlik Üzerinden Değerlendirilmesi

Keisuke Wakizaka
Orta Asya’da Devlet İnşası ve Devlet-Diaspora İlişkileri Kazaklar ve Özbekler Örneği

Neslihan Kuran, Abdalqader Steih
1916 Arap İsyanı’nın Arap Milliyetçi Cemiyetleriyle İlişkisi ve Filistinlilerin Cemiyet ve İsyan Bağlantısı

Maimaitiaili Tuerdi
Çin Dış Ticaretinin Türkiye Ekonomisine Etkisi

Gözde Eş
Kalkınmanın Finansmanında Vergilemenin Önemi Japonya ve Türkiye Kalkınma Deneyimleri Üzerine Bir İnceleme

Emrah Doğan
Küresel Kriz, Cari Açık ve Türkiye

Neslihan Karaçam
İç Borçlanmada Piyasa Yapıcılığı Sisteminin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

Şükrü Cicioğlu, Ayfer Ağuş, Kürşat Çapraz
Türkiye Ekonomisinde 1980 Sonrasında Para Politikası Araçlarının Etkinliği ve Cari Açık İlişkisi

Sema Ülkü
Dinlerin Muhasebe Bilimi Üzerindeki Etkileri

Mervan Selçuk
Revaçta Olan Bir İslami Finansman Aracı Sukuk

Eyüp Al
Görüntünün Ontolojisi

Ali Özcan, Bahar Tugen
Geleneksel Medya Olarak Gazete ve Radyoda Yeni İletişim Uygulamaları

Ayşe Burhan Aytekin
Gerçeküstücü Sinemanın Onur Ünlü Filmlerindeki Temsili