III. TLÇK – IV. Kitap (Edebiyat, Şehircilik, Mimari)

İnsan, salt yaşayan bir varlık olmaktan öte edebiyat ve sanat yapan bir varlıktır. İnsanın sanatını içinde yaşadığı şehir ve o şehrin yapılanması etkilemektedir. Bu amaçla III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nde Edebiyat, Şehircilik ve Mimari aynı kitapta buluşturularak daha geniş bir perspektiften düşünme imkanını açmaktadır.

Erdem Dönmez
Geçmişten Günümüze Farsça ve Türkçe Arasındaki Etkileşimler

Samet Azap
Cezayir’in İşgal Döneminde Edebiyat, Estetik ve Tarih

Nesrin Aydın Satar
Siyah Kalem Minyatürlerinde Üslubun Öznelliği ve Gösterge Bilimsel Analizi

Hasan Turgut, Filiz Erdoğan Tuğran, Gülten Arslantürk
Kiralık Konak’ın Prototipi “Masum Katiller”

Taner Tunç
Cemil Meriç, Kemal Tahir ve Oğuz Atay Üzerinden Türk Modernleşmesine Eleştirel Bir Bakış

Ceren Demirok
Hayal mi Hakikat mi Beşir Fuad, Halit Ziya ve Ahmet Mithat Eserleri Bağlamında Tanzimat Dönemi Edebiyatında Realizm ve Romantizm Üzerine Tartışmalar

Samiha Khelifa
Metinlerarasılık Roland Barthes Kuramının At Metaforu Etrafında Uygulanması

Batoul Maryam Gharakhany
Süleymaniye Kürsüsünde’n Muhalefet

Sema Bal
Şâhî (Mes’ud Mîrzâ) ve Çağatayca Divanının Dil Özelliklerine Dair

Nuriye Kayar
Cahit Zarifoğlu’nun Poetikasında Türk İslam Edebiyatı Geleneğinin Devamı

Sevâl Günbal
Feridü’d-dîn Attâr Nişâburî’nin “Mantıku’t-Tayr” Adlı Eserinde Seyr-ü Sülûk Kavramı

Oğuz Yılmaz
Hamdi Efendi’nin “Manzûm Münâcât ve Arz-ı Hâcât-Manzûm Esmâ-i Hüsnâ Şerhi” Adlı Eseri (İnceleme-Metin)

Ahmad Zaki Khalilia
Osmanlı Döneminde Filistin Mimarisi

Özlemnur Ataol Akpınar
Sınır İncelemesi İstinye-İstanbul Örneği

Saliha Arseven
Antik Side Örneğinde Sosyal Yapının Kent Dokusuna Yansıması

Tuba Sarı
Sınır(sız)-Yer(siz)-Mekân(sız) İstanbul Kara Surlarının Kentsel Dokudaki Temsil Sorunsalına İlişkin Bir Okuma

Yasin Bektaş
Mekânsal Ayrışmanın Değişen Niteliği

Rumeysa Çavuş
Kentin Arterleri Çalışan Nüfusun Merkezden Tahliyesi Üzerine Düşünmek

Adem Sakarya
Türkiye’deki Kentsel Kademelenme Üzerine Bir İnceleme