IV. GAB Kurullar

Tertip Heyeti

  • Prof. Dr. Recep Şentürk
  • Dr. Lütfi Sunar
  • Yusuf Alpaydın
  • Salih İnci
  • M. Hüseyin Mercan

Sekreterya

  • M. Hüseyin Mercan
  • Hacı Bayram Başer
  • Onur Atalay
  • Taha Eğri