IV. TLÇK – I. KİTAP (Sosyoloji, Şehircilik ve Mimari)

Sosyoloji, şehircilik ve mimari alanlarında sunulan toplam 18 bildirinin neşredildiği bu ciltte; Türkiye’de sosyoloji, din sosyolojisi disiplinlerinin yanısıra mimarlık düşüncesi ve tarihi disiplininden de tebliğler bulunmaktadır. İlgili tebliğlerde sosyoloji ve mimarlık alanlarındaki güncel tartışmaları bulabilmek de mümkündür.

Hasan Kafalı
Yoksullukla Mücadelede Bir Örnek Dinî Kurum Olarak “Kütahya Meydan Aşevi” Örneği

Mustafa Derviş Dereli
Dinin Krizinden Sekülerizmin Krizine Peter L. Berger’in Din Fenomenine Yaklaşımı

Vefa Adıgüzel
Din-Siyaset İlişkisinin Sosyolojik Bir Analizi Şerif Mardin Örneği

Filiz Orhan
Ergenlerin Toplumsallaşmasına Dinin Etkisi Sosyal Öğrenme Kuramı Açısından Bir Değerlendirme

Sevgi Kavut
Çocuğun Kişiler Arası İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Ailenin Rolü

Hatice Oğuz
Duygusal Emek İstihdamının Sosyolojik Özellikleri

Betül Ok
Gündelik Hayatta Caminin Yeri

Bilal Can
Kapitalist Evrede Mekân ve Mekânın Anlamının İncitilmesi

Bahattin Cizreli
Türkiye’de Çağdaşlaşma Ekseninde Başörtüsü

Yusuf Ekinci
Kimlikten Sınıfa İslâmî Hareketlerin Dönüşümü ve Anti-kapitalist Müslümanlar

Hasan Biçim
Emil Durkheim’ın Mücadelesi Bireysel Olmayan Bir Toplumbilim Nasıl Oluşturulur

Suat Alan
Türk Sosyoloji Tarihinde İstanbul Ekolü

Cemile Günaşık
Sosyoloji Anabilim Dalında Lisansüstü Görünümler 1980 Sonrası Dönemden Günümüze Sosyoloji Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Sistematik Analizi

Berrin Akın
Bir Kentin Kimliği Ayvalık Zeytinyağı ve Sabun Fabrikaları

Ahmet Baş, Mehmet Ali Yüzer
İstanbul’da Planlanan Yeni Yerleşim Alanlarının Ulaşım Yönünden Mekânsal Etkilerinin İncelenmesi Kayabaşı Yerleşim Alanı

Tuba Sarı
Sürekliliğin ve Değişimin Arakesitinde Mimarlık Yapmak Şehr-i İstanbul’da Üç Yapısal Yaklaşım Süreci

Özgür Yerli, Sertaç Kaya
Tarihe Not Düşülmüş Bir Kent Parkı Güvenpark

Selda Gülcan Ünal
Kentsel Kamusal Mekânların Dönüşümü Ankara Atatürk Bulvarı