IV. TLÇK Kurullar

Düzenleme Kurulu*

 • Ahmet Toklucuoğlu, İlmi Etütler Derneği
 • Bilal Kemikli, Prof. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi (Düzenleme Kurulu Başkanı)
 • Berat Açıl, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Bünyamin Bezci, Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü
 • Murat Çemrek, Prof. Dr., Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Kubilay Zekai Eroğlu,  İlmi Etütler Derneği
 • Lütfi Sunar, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Ahmet Türkan, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 • Rifat Türkel, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İslam Araştırmaları Merkezi
 • İbrahim Halil Üçer, Dr. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Felsefe Bölümü
 • Feridun Yılmaz, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İktisat Bölümü
 • Ümit Güneş, Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü (Koordinatör)
 • Abdullah Said Can, İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (Kongre Sekretaryası)

Bilim Kurulu*

 • Berat Açıl, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Mahmut Hakkı Akın, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Halkla İlişkiler Bölümü
 • Metin Aksoy, Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Ümit Aktı, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
 • Nezir Akyeşilmen, Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Haluk Alkan, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Yusuf Alpaydın, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Necati Anaz, Yrd. Doç. Dr., Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Cengiz Anık, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
 • Berdal Aral, Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Yalçın Armağan, Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Halis Aydemir, Prof. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 • Mehmet Ali Aydemir, Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Hediyetullah Aydeniz, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Halkla İlişkiler Bölümü
 • Fuat Aydın, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 • Mehmet Babacan, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, İktisat Bölümü
 • Mehmet Bahçekapılı, Doç. Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi
 • Edip Asaf Bekaroğlu Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Bünyamin Bezci, Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü
 • Mahmut Bilen, Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İktisat Bölümü
 • Mehmet Fatih Birgül, Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi.
 • Ali Büyükaslan, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
 • Abdullah Çakır, Öğr. Gör., Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bölümü
 • Murat Çemrek, Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Tamer Çetin, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü
 • Mehdin Çiftçi, Yrd. Doç. Dr. Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 • Osman Demir, Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 • Mustafa Demirci, Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Tarih Bölümü
 • Soner Duman, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 • Süleyman Elik, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Selami Erdoğan, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü
 • A. Teyfur Erdoğdu, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
 • Alev Erkilet,Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İletişim Bilimleri Bölümü
 • Gökhan Göktürk, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • İlhami Günay, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 • Gülcan Işık, Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
 • Hüsamettin İnaç, Prof. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Hasan Karataş, Assist. Prof., StThomas University, Department of History
 • Ali Kaya, Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 • M. Cüneyd Kaya, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Felsefe Bölümü
 • Süleyman Kaya, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 • Mustafa Kelebek, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü
 • Bilal Kemikli, Prof. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 • Necmettin Kızılkaya, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 • Kasım Kocaman, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 • Mustafa Kömürcüoğlu, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Cemil Oruç, Yrd. Doç. Dr., Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Ertuğrul Ökten, Yrd. Doç. Dr., İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Tarih Bölümü
 • Özer Özçelik, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
 • Ali Yaşar Sarıbay, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü
 • Ubeydullah Sezikli, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
 • Şükrü Sim, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü
 • Lütfi Sunar, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Murat Şentürk, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Ayşe Taşkent, Dr., Bağımsız Sanat Derneği
 • Asiye Tığlı, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü
 • Ahmet Hakkı Turabi, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
 • Ahmet Türkan, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 • Ahmet Ulvi Türkbağ, Prof. Dr., Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 • Rifat Türkel, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İslam Araştırmaları Merkezi
 • Ahmet Uysal, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü
 • İbrahim Halil Üçer, Dr. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Felsefe Bölümü
 • Mustafa Asım Yediyıldız, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 • Halil İbrahim Yenigün, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Kadir Yıldırım, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İktisat Bölümü
 • Feridun Yılmaz, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İktisat Bölümü

* Soyadına göre alfabetik sırada