Sıkça Sorulan Sorular

Kongreye kimler katılabilir?

 • Kongreye yüksek lisans, doktora öğrencileri veya yüksek lisans ve doktorasını son iki yıl içerisinde tamamlamış herkes başvuru yapabilir.

Kongreye birden fazla bildiri ile katılmak mümkün mü?

 • Evet, ilan edilen konulara uygun olmak koşuluyla birden fazla bildiriyle kongreye katılmak mümkündür. Fakat bir yazar kongrede en fazla iki bildiri sunabilir.

Yüksek lisans yapmayan ancak lisans mezunu olanlar bildiri gönderebilir mi?

 • Evet, akademik ölçütlere uygun bir tebliğ, hakem onayı ile kabul edilebilir.

Yrd.Doç.Dr, Doç.Dr., Prof.Dr. gibi ünvanlara sahip olanlar kongreye başvurabilirler mi?

 • Hayır. Ancak iki yazarlı bildirilerde ilk yazarın öğrenci olması koşuluyla ikinci yazar olarak dahil olabilirler.

Lisans öğrencileri tebliğ gönderebilirler mi?

 • Hayır gönderemezler. Ancak dinleyici olarak katılabilirler.

Dinleyici olarak katılmak için ne yapmalıyız?

 • Ulaşım, konaklama vb. durumları kendi imkanlarıyla karşılayan herkes akademik bir eğitim almış olsun veya olmasın dinleyici olarak katılabilir. Kongrenin, dinleyicilere bu noktada bir desteği yoktur.

Sunulacak tebliğler hangi ölçütlerde olacak? (Şekil özellikleri vs.)

 • Sitenin ilgili kısmında TLÇK metinleri için dikkat edilecek özellikler belirtilmiştir. Belirtilmeyen diğer hususlar akademik bir metnin taşıması gereken şartlardır. Bu noktada metin ile ilgili destek, akademisyenlerden veya akademik yazım noktasında bilgili kişilerden edinilebilir.

Çalışma alanım ilan edilen konuların dışında kalmış. Bunun sebebi nedir?

 • Kongremiz sosyal bilimler ağırlıklıdır ancak sosyal bilimler içerisindeki kimi bölümlerden gelen bildiriler terim ağırlıklı ve teknik olabilmektedir. Bu sebeple teknik kısmı ağırlıklı olmayan ve sosyal bilimlerin geneline hitap edebilen konulara yer verilmiştir.

Programa katılım ücretli midir?

 • Hayır, ücretsizdir.

Tebliğ sunacak araştırmacılara ne tür imkânlar sağlanmaktadır?

 • Kongre boyunca konaklama ve yemek masrafları tarafımızdan karşılanmaktadır. Konaklamalar iki veya üç kişilik odalarda gerçekleştirilmektedir. İki yazarları bildirilerde yalnızca sunum yapacak yazar için bu imkan sağlanmaktadır. Program sonrasındaysa Kongre tarafından katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. Ulaşım giderleri katılımcıların kendilerine aittir.

Kongreye yabancı dillerde tebliğ göndermek mümkün müdür?

 • Kongreye kabul edilen bildiriler ve tebliğ sunumları sadece Türkçe olmak koşulu ile kabul edilmektedir.