Sıkça Sorulan Sorular

 

Kongreye birden fazla bildiri ile katılmak mümkün mü?

  • Evet, ilan edilen konulara uygun olmak koşuluyla birden fazla bildiriyle kongreye katılmak mümkündür.

Yüksek lisans yapmayan ancak lisans mezunu olanlar bildiri gönderebilir mi?

  • Evet, akademik ölçütlere uygun bir tebliğ, hakem onayı ile kabul edilebilir.

Lisans öğrencileri tebliğ gönderebilirler mi?

  • Hayır gönderemezler. Ancak dinleyici olarak katılabilirler.

Dinleyici olarak katılmak için ne yapmalıyız?

  • Ulaşım, konaklama vb. durumları kendi imkanlarıyla karşılayan herkes akademik bir eğitim almış olsun veya olmasın dinleyici olarak katılabilir. Kongrenin, dinleyicilere bu noktada bir desteği yoktur. Ancak facebook, twitter, mail, gsm gibi mecralardan ulaşıldığı takdirde yardımcı olunmaya çalışılacaktır.

Sunulacak tebliğler hangi ölçütlerde olacak? (Şekil özellikleri vs.)

  • Sitenin ilgili kısmında TLÇK metinleri için dikkat edilecek özellikler belirtilmiştir. Belirtilmeyen diğer hususlar akademik bir metnin taşıması gereken şartlardır. Bu noktada metin ile ilgili destek, akademisyenlerden veya akademik yazım noktasında bilgili kişilerden edinilebilir.

Çalışma alanım ilan edilen konuların dışında kalmış. Bunun sebebi nedir?

  • Kongremiz sosyal bilimler ağırlıklıdır ancak sosyal bilimler içerisindeki kimi bölümlerden gelen bildiriler terim ağırlıklı ve teknik olabilmektedir. Bu sebeple teknik kısmı ağırlıklı olmayan ve sosyal bilimlerin geneline hitap edebilen konulara yer verilmiştir.

Programa katılım ücretli midir?

  • Hayır, ücretsizdir.

Tebliğ sunacak araştırmacılara ne tür imkânlar sağlanmaktadır?

  • Kongre boyunca konaklama ve yemek masrafları tarafımızdan karşılanmaktadır. İki yazarları bildirilerde yalnızca sunum yapacak yazar için bu imkan sağlanmaktadır. Program sonrasındaysa Kongre tarafından katılımcılara katılım belgesi verilmektedir.

Kongreye yabancı dillerde tebliğ göndermek mümkün müdür?

  • Kongreye kabul edilen bildiriler ve tebliğ sunumları sadece Türkçe olmak koşulu ile kabul edilmektedir.