V. TLÇK – I. Kitap

Sosyal Politikalar, Sosyoloji ve Mimarlık ve Şehircilik alanlarında sunulan toplam 20 bildirinin neşredildiği bu ciltte; Türkiye’de sosyolojinin yanısıra mimarlık ve sosyal politikalar alanlarından da tebliğler bulunmaktadır.

SOSYAL POLİTİKALAR:

Kürşad Mahmat

10 Yılın Hasılası: Filistin’de TİKA Proje ve Faaliyetleri (2005-2015)

Tuğba Güner

İş Kazalarına Karikatürler Üzerinden Bir Bakış

Buket Abanoz

Ceza İnfaz Kurumları’nda Özelleştirmenin Çok Boyutlu Değerlendirilmesi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği 

Halim Baş

Yerel Yönetimlerin Aileye Yönelik Sosyal Politikaları

Merve Çiloğlu

Kadının Çalışma Sorununun Aileye Etki Alanı: Mahremiyet mi? Mahrumiyet mi?

İlknur Karanfil

Türkiye’deki Yeni Ulusal Ruh Sağlığı Sistemi’nde Ailenin Yeri

Elif Akkaş, Fatma Nur Polat, Zuhal Türkmen

Sağlık İhtiyacının Oluşmasında Estetik Odaklı Manipülatif Haberlerin Değerlendirilmesi

Muhammet Hamdi Mücevher, Zeynep Demirgil, Ramazan Erdem

Sportif Aktivitelerin Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi: SDÜ İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

SOSYOLOJİ:

Merve Reyhan Baygeldi

Ernst Troeltsch Düşüncesinde Din ve Toplum

Suat Alan

Türk Sosyoloji Tarihinde İlk Fetret Devri (1924-1933 Yılları Arası)

Necla Yılmaz, Selma Doğanalp, Tuğba Varol

Lisansüstü Öğrencilerde Tezden Kaytarma Davranışları

Seyhan Özdemir, Ramazan Erdem

Akademik Örgütlerde İdarî Personel Arasında Kullanılan Lakaplar Üzerine Bir Çalışma

Ahmet Çağrıcı, Gülten Arslan, Ahmet Yaman

Esnaf ve Sanatkârların Bilişim Teknolojileri Kullanma Durumunun Sosyolojik İncelemesi: Mersin Örneği

Alkan Üstün

At Yarışı Oynayanların Sosyalleşme Deneyimleri

Bahattin Cizreli

İddaa Oyuncularının Sosyalleşme Deneyimleri

MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK:

Tuba Sarı

Yüksek Bina Tasarımında Katı Strüktürlerden Sürdürülebilir Yapılara: İstanbul’da Üç Yapısal Yaklaşım Süreci

Benan Dönmez

Deneyselin Zemininde Bir Mimarlığı Okuma Denemesi: Vitruvius Üzerinden Serpentine Galeri Pavyonları Okumaları

Esra Tokat

Çağdaş Türk-İslam Mimarisinde İslam Öncesi Geleneklerin İzleri: Akçakoca Merkez Camii

Elif Aslı Akyüz

Kentsel Dönüşüm Hukukunun Çok Boyutluluğu İlkesi Bağlamında Süleymaniye Yenileme Projesi

Aykut Purde

Suç Başkentinden “Mucize Şehre”: Medellin’de Yapılan Kentsel Dönüşüm Projelerinin Genel Özellikleri