Yayınlar

*Kitap kapaklarına tıklayarak o ciltteki makaleleri müstakil şekilde görüntüleyebilirsiniz.

V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı

1. Cilt – Sosyal Politikalar, Sosyoloji ve Mimarlık ve Şehircilik

Sosyal Politikalar, Sosyoloji ve Mimarlık ve Şehircilik alanlarında sunulan toplam 20 bildirinin neşredildiği bu ciltte; Türkiye’de sosyolojinin yanısıra mimarlık ve sosyal politikalar alanlarından da tebliğler bulunmaktadır.

Kitabın tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


2. Cilt – Siyaset Bilimi – Uluslararası İlişkiler, İktisat

Siyaset bilimi başta olmak üzere, uluslararası ilişkiler ve iktisat alanlarında sunulmuş toplam 20 bildiriden müteşekkil bu ciltte, Türkiye’nin iç ve dış siyasal meselelerine ışık tutulması; İslâm iktisadı, uluslararası iktisat gibi konuların irdelenmesi ve eğitim gibi hususlarda akademik katkıların yapılması hedeflenmektedir.

Kitabın tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


3. Cilt – İlahiyat – Sanat

V. TLÇK’nın İlahiyat ve sanat alanından müteşekkil bu bildirilerin 3. cildinde; tasavvuf, fıkıh, siyer, hadis, kelam, tefsir ve sanat alanlarından toplam 18 bildiri bulunmaktadır. İlahiyat alanında akademik çalışmalarına devam eden katılımcılarımızın yoğun ilgileri doğrultusunda oluşturulan bu ciltte; Hz. Muhammed (s.a.v.) sonrası sahabe ilişkilerinden, İslâm ceza hukukuna kadar birçok mesele irdelenmiştir.

Kitabın tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


4. Cilt – Edebiyat – Felsefe

Felsefenin salt bir entelektüel bir faaliyet olmadığı, insanların tarihinin, düşüncelerinin, duygularının, inançlarının vb. düşüncelerinde belirleyici olduğunu düşünerek V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nde Felsefe ve Edebiyat oturumlarının seçilen tebliğleri bu kitap kapsamında bir araya getirilmiştir. Böylelikle üzerine tartışılan felsefi konu ya da sorun, soyut bir düşünce olarak ele alınmayıp, edebiyat kapsamında ele alınacaktır. Bununla birlikte kitapta Türk İslâm edebiyatı, yeni edebiyat alanları ile ilgili tebliğler de mevcuttur.

Kitabın tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı

IV. TLÇK kitap_11. Cilt – Sosyoloji – Şehircilik ve Mimari

Sosyoloji, şehircilik ve mimari alanlarında sunulan toplam 18 bildirinin neşredildiği bu ciltte; Türkiye’de sosyoloji, din sosyolojisi disiplinlerinin yanısıra mimarlık düşüncesi ve tarihi disiplininden de tebliğler bulunmaktadır. İlgili tebliğlerde sosyoloji ve mimarlık alanlarındaki güncel tartışmaları bulabilmek de mümkündür.

Kitabın tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


IV. TLÇK kitap_22. Cilt – Siyaset – Uluslararası İlişkiler – İktisat – Sosyal Politika

Siyaset bilimi başta olmak üzere, uluslararası ilişkiler, iktisat ve sosyal politikalar alanlarında sunulmuş toplam 22 bildiriden müteşekkil bu ciltte, Türkiye’nin iç ve dış siyasal meselelerine ışık tutulması; İslâm iktisadı, uluslararası iktisat gibi konuların irdelenmesi ve toplu konut ve iş sağlığı gibi hususlarda akademik katkıların yapılması hedeflenmektedir.

Kitabın tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


IV. TLÇK kitap_33. Cilt – Edebiyat – Tarih

Edebiyat ve tarih alanında sunulan 22 bildirinin yer aldığı bu ciltte; Türk İslâm edebiyatı, yeni edebiyat alanları ile birlikte tarih felsefesi ve metodolojisi, Osmanlı tarihi, İslâm tarihi alanlarından da seçilen metinler yer almaktadır.

Kitabın tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


IV. TLÇK kitap_4

4. Cilt – İlahiyat

IV. TLÇK’nın sadece İlahiyat alanından müteşekkil bu bildirilerin 4. cildinde; tasavvuf, fıkıh, siyer, hadis, kelam, tefsir alanlarından toplam 25 bildiri bulunmaktadır. İlahiyat alanında akademik çalışmalarına devam eden katılımcılarımızın yoğun ilgileri doğrultusunda oluşturulan bu ciltte; Hz. Muhammed (s.a.v.) sonrası sahabe ilişkilerinden, İslâm ceza hukukuna kadar birçok mesele irdelenmiştir.

Kitabın tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


IV. TLÇK kitap_55. Cilt – Felsefe – Eğitim – İletişim

Felsefe, eğitim ve iletişim alanlarında sunumları gerçekleştirilen toplam 25 bildirinin oluşturduğu bu ciltte; çağdaş felsefeden, İslâm felsefesine, eğitim sistemleri değerlendirmelerinden, estetik ve iletişim teorileri alanındaki çeşitli çalışmalara kadar geniş bir yelpazede çalışmalar mevcuttur.

Kitabın tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı

III_TLCK_Kapak11. Cilt – Sosyoloji, İlahiyat, Eğitim

III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nde sunulan tebliğlerden oluşan bu kitap, sosyoloji, ilahiyat ve eğitim bölümlerini bir araya getirmektedir. Disiplinler ötesi anlayışıyla hazırlanan ve böylece insana yönelik incelemeleri tek bir disiplin içine mahkum etmeyen bu kitap, sorunlarımıza daha geniş bir perspektiften bakılmasını sağlamaktadır.

Kitabın tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


III_TLCK_Kapak22. Cilt – Felsefe, Tarih

Tarihi ve felsefeyi, ayrıştırılamaz iki disiplin olarak gösteren bu cilt, insanın sorunlarının soyut bir düşünmeden ibaret olmadığı, aynı zamanda içinde bulunduğu toplumsal koşullar tarafından insanın düşünmesinin şekillendiğini göstermek amacıyla III. Türkiye Lisansüstü çalışmalar Kongresi’nde yapılan tebliğlerden oluşmuştur.

Kitabın tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


III_TLCK_Kapak33. Cilt – Siyaset, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İletişim

Kitle iletişim araçlarının varlığıyla birlikte gelişme gösteren küreselleşme, tüm dünyayı etkilemiştir. Bu amaçla III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nde yapılan iletişim, siyaset, uluslararası ilişkiler ve iktisat oturumlarındaki tebliğlerden oluşmuştur. Böylece küresel bir siyaset, iktisat ve uluslararası ilişkiler kapsamında medyayı anlamak daha sahih bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kitabın tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


III_TLCK_Kapak44. Cilt – Edebiyat, Şehircilik & Mimarlık

İnsan, salt yaşayan bir varlık olmaktan öte edebiyat ve sanat yapan bir varlıktır. İnsanın sanatını içinde yaşadığı şehir ve o şehrin yapılanması etkilemektedir. Bu amaçla III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nde edebiyat, şehircilik ve mimari aynı kitapta buluşturularak daha geniş bir perspektiften düşünme imkanını açmaktadır.

Kitabın tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı

CİLT 1 – SosyolojiII. TLCK_1.kitap

II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nde yapılan sunum metinlerinden oluşan bu kitap,
sosyoloji tebliğlerini bir araya getirmiştir. Günlük yaşamın çözümlenmesi amacıyla hazırlanan bu kitap, insan hayatının temellerinin ne olduğu gösterme amacı taşımaktadır. Bu amaç kapsamında oluşturulan kitap, insanın yaşamdaki tavrının ve bu tavırlarını etkileyen faktörlerin açığa çıkartılmasını sağlayacağını ummaktayız.

Kitabın tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


II. TLCK_2. kitapCİLT 2 – Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerinin bir araya getirildiği kitapta, siyasetin daha geniş bir perspektiften ele alınması amaçlanmaktadır. Özellikle küreselleşmeyle birlikte ulusların birbirleriyle sürekli etkileşim içerisinde olması, onların izleyeceği siyaseti daha kapsamlı bir şekilde belirlemelerine neden olmaktadır. Bu kapsamda II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler oturumlarındaki tebliğ metinleri bu kitap içerisinde toplanmıştır.

Kitabın tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


II. TLCK_3.kitapCİLT 3 – Tarih, Felsefe, Edebiyat

Felsefenin salt bir entelektüel bir faaliyet olmadığı, insanların tarihinin, düşüncelerinin, duygularının, inançlarının vb. düşüncelerinde belirleyici olduğunu düşünerek II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nde felsefe, tarih ve edebiyat oturumlarının seçilen tebliğleri bu kitap kapsamında bir araya getirilmiştir. Böylelikle üzerine tartışılan felsefi konu ya da sorun, soyut bir düşünce olarak ele alınmayıp, tarih ve edebiyat kapsamında ele alınacaktır.

Kitabın tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


II. TLCK_4._kitapCİLT 4 – İlahiyat, Eğitim, İletişim

İnsanların inançları tüm hayatını dönüştürücü bir etkiye sahiptir. Eğitimden, insan ilişkilerine kadar her türlü edimsel faaliyet din çerçevesinde şekillenir. II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nde ilahiyat, eğitim ve iletişim oturumlarının seçilen tebliğlerinin birlikte düşünülmesi için bu kitap düzenlenmiştir. Böylelikle kitap kapsamında kitle iletişim araçlarının ne olduğu, bizlere yaptığı etki, bu araçların dönüştürülebilir olup olmadığı, eğitimle birlikte nasıl bir nesil yetiştirileceği gibi sorunları ilahiyat bölümü çerçevesinde ve tersi olarak da ele alınmak istenmiştir.

Kitabın tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


II. TLCK_5._kitapCİLT 5 – Mimarlık, Şehircilik, İktisat, Hukuk

Bir şehrin varlığı, mimari görüşümüz ve yapılarımız, iktisadi olarak imkanlarımız ve hukukumuzun ne olduğu imkanında şekillenir. Böyle düşündüğümüzde şehir, içinde yaşayan insanların durumlarına göre inşa edilmelidir. Bu amaçla II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nde mimarlık, şehircilik, iktisat ve hukuk oturumlarının seçilen tebliğleri bu kitapta bir araya getirilmiştir.

Kitabın tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı

I. TLCK_kitap_kapakTürkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK), sosyal bilimler alanında kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği’nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan biridir. TLÇK, Türkiye’de yaşanan özgün akademik üretim sorununu aşmaya yönelik kuşatıcı yöntem ve yaklaşımları teşvik ederek lisansüstü çalışmaların niteliğinin artırılması yönünde ortaya konan çabalara katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla ilki 2012 yılında Global Politikalar Araştırma Merkezi (GLOPOL), Selçuk Üniversitesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Meram Belediyesi’nin katkılarıyla Konya’da gerçekleştirilen kongrede 189 adet tebliğ sunulmuştur. Sunulan tebliğler arasında seçilen 20 bildirinin tam metinleriyle bu kitap oluşturulmuştur.

Kitabın tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


V. Genç Akademisyenler Buluşması

Gelenek ve Modernlik Arasında Bilgi ve Toplum

447297

Ed. M. Hüseyin Mercan

Yedirenk Yayınları, 2013

İnsanlık tarihi boyunca en fazla tartışılan ve gündemde tutulan konuların başında ‘bilgi’ ve ‘toplum’ meselesi gelmektedir. Bu çerçevede elinizdeki çalışma farklı disiplinlerden bir araya gelen genç araştırmacıların 17-19 Haziran 2011 tarihinde Mardin’de gerçekleşen V. Genç Akademisyenler Buluşması’nda insanlık tarihinin bu en önemli tartışma konularından olan ‘bilgi ve toplum’ kavramları etrafında üç gün boyunca gerçekleştirdikleri tartışmaların ve sundukları birbirinden güzel ve değerli tebliğlerin seçmesinden oluşuyor. İLAM (İlmi Araştırmalar Merkezi), İLEM (İlmi Etüdler Derneği), İSAGEM (İstanbul Akademik Gelişim ve Eğitim Merkezi), İSAR (İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı), İSM (İlimler ve Sanatlar Merkezi) ve Kadim Akademi gibi ilmi çalışmalar yapan kurumların birlikte gerçekleştirdiği bu buluşmanın çıktıları hakem değerlendirmelerinin ardından bu kitapta toplandı. Kitap, gelenek ve modern arasında bilgi ve toplum kavramlarını farklı ve yeni bağlamlarda tartışarak literatüre önemli bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Özellikle genç araştırmacıların düşüncelerinin ve tartıştıkları sorunsalların görülmesi açısından da özel bir önem taşımaktadır.


IV. Genç Akademisyenler Buluşması

Modern Dönemde İslam’ı ve Osmanlı’yı Yeniden Düşünmek

429633

Ed. Berat Açıl, M. Hüseyin Mercan

Yedirenk Yayınları, 2013

Genç araştırmacıların ve akademisyenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımı için bir araya gelerek belirli konuları tartıştıkları Genç Akademisyenler Buluşması’nın dördüncüsü, 18-20 Haziran 2010 tarihlerinde gerçekleştirildi. “Yeni Meseleleler ve Çözüm Arayışları” başlığı etrafında iki gün boyunca birbirinden güzel tebliğler sunuldu. İLAM (İlmî Araştırmalar Merkezi), İLEM (İlmi Etüdler Derneği), İSAGEM (İstanbul Akademik Gelişim ve Eğitim Merkezi), İSAR (İstanbul Araştırmalar ve Eğitim Vakfı) ve İSM (İlimler ve Sanatlar Merkezi) gibi ilmî çalışmalar yapan kurumların birlikte gerçekleştirdiği bu çalışmanın çıktıları, daha önceki sempozyumlar için yapıldığı gibi bu buluşma için de elinizdeki kitapta toplandı. Bu buluşmada, dünyada karşılaşılan yeni meseleler ve bunlara yönelik çözüm arayışları ele alındı. Bu toplantılarda sunulan tebliğlerin bir kısmından derlenen bu kitapta, farklı alanlarda ortaya çıkan yeni bilgi birikimleri paylaşılıyor.


III. Genç Akademisyenler Buluşması

Süreklilik ve Değişim Arasında: Düşünce ve Hayat

dusunce_hayatEd. Adem Başpınar, Murat Şentürk

Yedirenk Yayınları, 2010

Değişimin, sosyal bilimciler tarafından devamlı olarak irdelenmesinin temel nedenlerinden sürekli bir biçimde meydana gelen değişimi ve değişimin içinde barındırdığı ve bunlar arasındaki ilişkiyi çözümleyebilmektir. Pek kısa sayılmayacak süreden beri hayatımızdaki ve düşüncemizdeki değişimleri anlamak ana meselelerimizden biri olma özelliğini korumaktır. Bu durum bize neyin öz olduğunu tespite ve nihayetinde değişmezlerin süreklilik arz edecek ve/veya edenlerin neler olduğunu tanımlamaya götürecektir. Elimizdeki bu çalışma, İLEM (İlmi Etüdler Derneği), İSAGEM(İstanbul Akademik Gelişim Merkezi), İSAR (İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı),İSM (İlim ve Sanatlar Merkezi) ve İLAMın (İlmi Araştırmalar merkezi) birlikte 26-28 haziran 2009 tarihinde İstanbulda düzenlediği III. Genç Akademisyenler Buluşmasında sunulan ve hakem değerlendirilmesinden geçirilen makalelerden oluşmaktadır. Dolayısıyla burada yer verilen çalışmalar buluşmada sunulan tebliğlerin sadece bir kısmını içermektedir. Sosyal bilimlerin en temel meselelerinden biri olan süreklilik ve değişim meselesini çok farklı açılardan ele almaya çalışan bu eserin ilgili çalışmalara katkı sağlamasını ümit ediyoruz.


II. Genç Akademisyenler Buluşması

Entelektüel Bağımlılığı Aşmak: İlim Geleneğimiz Üzerine Araştırmalar

entellektuel_bagimlilik
Ed. A. Cüneyd Köksal

Yedirenk Yayınları, 2009

Bu topraklarda sahici bir ilim ve düşünce hayatının yeniden mümkün olabilir mi? Bu sorunun peşine düşen ve 2008 yılında 2. Genç Akademisyenler Buluşmasında sunulan tebliğleri bir araya getiren kitap, köklerini sahih ve geleneksel bilgide bulan, ama bu geleneği taşlaştırmayan, içinde yaşadığımız modern dünyayı derinliğine kavrayan, ama ona teslim olmadan şahsiyetini oluşturabilen bir ilim ve tefekkürün mümkün ve hatta vâki olduğunu bilfiil ispatlama gayretindeki çalışmalardan oluşuyor.